Fakulteta za humanistiko

Predstavitev dela Centra za kognitivne znanosti jezika

V okviru Tedna Univerze v Novi Gorici bodo sodelavci Centra za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici v sredo, 4. oktobra 2017, širši javnosti predstavili raziskave, ki jih trenutno izvajajo. Predstavitev bo ob 17. uri v predavalnici P5 (Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina).

Čeprav o jeziku verjetno razmišljamo vsi, se morda redkeje vprašamo, kaj pravzaprav počnejo jezikoslovci. Morda si jezikoslovce predstavljamo kot tiste posameznike, ki pišejo slovarje in opisujejo ali postavljajo jezikovna pravila, morda pa kot lektorje ali učitelje jezikov. Vendar je jezikoslovje še veliko več. Na Centru za kognitivne znanosti jezika se največ ukvarjamo s t. i. formalnim tvorbenim jezikoslovjem (predvsem skladnjo, semantiko in morfologijo), posegamo pa tudi na druga področja kognitivnih znanosti, ki so vezana na jezik, predvsem procesiranje jezika, usvajanje jezika in dvojezičnost. Pri tem gre za teme, ki so širši javnosti običajno manj znane in težje predstavljive.

Zato bomo sodelavci Centra za kognitivne znanosti jezika širši publiki predstavili, kako poteka delo jezikoslovcev na Univerzi v Novi Gorici. Pokazali bomo, kako pridobivamo podatke za svoje raziskave jezika, oziroma predstavili in obrazložili eksperimente, s katerimi preučujemo npr. skladnjo slovenščine, usvajanje jezika in dvojezičnost. Pojasnili bomo, na podlagi česa izberemo metode in gradiva, na katerih temelji posamezna raziskava, kako zgledajo podatki, ki jih pridobimo, in pojasnili, kaj nam rezultati naših raziskav povedo o jeziku. Po predstavitvi bodo obiskovalci lahko v eksperimentih tudi sodelovali.

Vljudno vabljeni!