Fakulteta za humanistiko

Prenova prvostopenjskega programa Slovenistika

Z veseljem sporočamo, da bodo študenti in študentke, ki bodo s študijem slovenistike na Univerzi v Novi Gorici začeli v šolskem letu 2021/2022, študirali po znatno prenovljenem programu.

Prenovljeni prvostopenjski program Slovenistika študentom še naprej omogoča poglobljeno spoznavanje slovenskega jezika in književnosti, okrepljena pa je umestitev omenjenih tradicionalno slovenističnih vsebin v širši komunikacijski, kulturni, družbeni in zgodovinski kontekst. Sklopoma z na novo zasnovanimi predmeti temeljnih komponent tradicionalne slovenistike, literature in jezika, je dodan sklop obveznih predmetov z interdisciplinarno komponento, ki v program vpeljuje elemente kritičnega mišljenja kot povezovalnega elementa med tradicionalnimi vsebinami in tehničnimi veščinami. Povečan obseg digitalnosti in praktičnih vsebin je v program vključen skozi predmete vseh treh sklopov obveznih predmetov, v istem duhu pa smo razširili tudi nabor izbirnih predmetov.

Prenovljena Slovenistika I tako študentom ob širokih temeljih ponuja specifična znanja, potrebna za reševanje konkretnih problemov v sodobni poklicni praksi, ki zahteva veščine samostojnega strokovnega, zgodovinskega in kritičnega mišljenja ter usposobljenost za poklicno delovanje v digitaliziranih tehnoloških okoljih sodobnega sveta.

Vabljeni k ogledu prenovljenega predmetnika.