Fakulteta za humanistiko

Vabilo k prijavi prispevka za simpozij Idrija in njena kulturna identiteta v slovenski književnosti Idrija, Gimnazija Jurija Vege, 16. april 2015

V svoji poltisočletni zgodovini je Idrija beležila pomembna znanstvena in tehnična odkritja. Njihov pomen je bil že mnogokrat osvetljen in prepoznan kot pomemben del narodne in kulturne dediščine. Zgodovina je pisala zgodbo o razcvetu mesta, ki je svojo moč črpalo iz zemeljskih globin, a intimne, vsakdanje zgodbe iz življenja Idrijčanov so lahko ubesedili le literarni ustvarjalci (Jože Felc, Aleš Čar, Tomaž Kosmač, Andrej Lutman idr.). Mesto živega srebra jih je privlačilo in odbijalo, navdihovalo in jih spravljajo v ustvarjalne, včasih tudi identitetne krize. Iz realnega geografskega prostora je preraščalo v metaforo, zato o literaturi, ki je povezana z Idrijo, ni mogoče razpravljati le na obzorju lokalno določljivih mej – s svojo umetniško močjo jih namreč prestopa. Mesto, ki v nacionalnem kolektivnem spominu ne velja za literarno prestolnico, ima v kulturnem imaginariju poseben položaj, ki ga želimo problematizirati, osvetliti in prediskutirati na simpoziju, na katerem bo v ospredju Idrija kot realni in simbolni prostor.

Nekaj simpozijskih izhodišč:

 • duhovna in kulturna podoba Idrije v literarnih besedilih;
 • mesto v času in skozi čas, kronotop v “idrijskih romanih”;
 • literarna dediščina Idrije – ustvarjalna spodbuda ali ovira;
 • mesto kot prostor iskanja smisla in identitete;
 • razmerje med resničnim in uprizorjenim, upovedanim mestom, Idrija kot realni topos in dogajalni prostor;
 • vprašanje razmerja med literarnimi središči in obrobjem;
 • pomen revije Kaplje za slovensko književnost in demokratizacijo slovenske družbe;
 • literarni del revije Idrijski razgledi;
 • retorične konstrukcije mesta: mesto kot literarni lik, metafora;
 • vpliv političnozgodovinske situacije in geografske lege na identiteto prebivalcev mesta;
 • avtorske poetike “idrijskih” literatov;
 • družinski roman na obzorju malega mesta;
 • recepcija romanov o Idriji v prostoru, kjer se dogajajo, in v prestolnici;
 • arhitekturne posebnosti mesta kot akterji v urbani literarni zgodbi;
 • Idrija kot zadnja postaja na poti lepe Vide;
 • mesto kot topografija intimnosti;
 • prečkanje mej malega mesta kot izziv za prehod v novo življenje;
 • Idrija v očeh slovenske šolske zgodovine.

Rok za prijavo teme je 15. december 2014, za oddajo povzetka pa 15. februar 2015.
Oboje pošljite na naslov ung.humanistika@gmail.com.

Vljudno vabljeni!

Organizatorji: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Univerza v Novi Gorici, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija