Fakulteta za humanistiko

Priznanje Majskega salona 2014 sodelavcu Fakultete za humanistiko

Digitalna grafika "Bakrov klorid", ki sta jo doc. dr. Aleš Vaupotič (Fakulteta za humanistiko UNG) in doc. dr. Narvika Bavcon (Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo UL) naredila z elektronskim mikroskopom na Univerzi v Novi Gorici, je prejela Priznanje Majskega salona 2014.

Majski salon 2014, ki v organizaciji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 15. 5. do 13. 6. 2014.

Rabo vrstičnega elektronskega mikroskopa na področju likovnih umetnosti je omogočila Univerza v Novi Gorici v okvirih evropskega projekta SUNGREEN; operater mikroskopa: doc. dr. Mattia Fanetti; uporabljeni so bili vzorci materialov iz raziskav doc. dr. Saima Emina iz Laboratorija za raziskave materialov. Avtorja se zahvaljujeta vodji projekta SUNGREEN prof. dr. Matjažu Valantu. Digitalna grafika je del razstave >>SEM<<, ki je bila predstavljena ob otvoritvi Centra za mikroskopijo in spektroskopijo v Raziskovalnem središču Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini in je na ogled še do konca septembra 2014.

http://zdslu.si/razstave-in-obvestila/majski-salon/majski-salon-2014/nagrade-ms-2014