Fakulteta za humanistiko

Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini v Slavistični reviji

V najnovejši številki Slavistične revije je bil objavljen prispevek Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini, ki sta ga pripravila Matic Pavlič, naš nekdanji sodelavec, in Arthur Stepanov, profesor na Fakulteti za humanistiko in raziskovalec na Centru za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici.

Avtorja v članku, ki ga lahko najdete na tej povezavi, predstavita študijo samotempiranega branja, v kateri raziskujeta razlike med procesiranjem oziralnih odvisnikov, pri katerih je oziralno jedro povezano s skladenjskim mestom osebka, in tistih, pri katerih je oziralno jedro povezano s skladenjskim mestom predmeta, pri tem pa pokažeta tudi, da je procesiranje sredinsko vstavljenih struktur težje od procesiranja desno vstavljenih. Članek je tako pomemben prispevek k razumevanju osrednjih kognitivnih omejitev pri uporabi skladenjskega znanja za dosego razumevanja.