Fakulteta za humanistiko

Škrabčevi dnevi 7 - zbornik prispevkov iz simpozija 2011

Založba Univerze v Novi Gorici je izdala zbornik Škrabčevi dnevi 7 – zbornik prispevkov iz simpozija 2011, ki sta ga uredila Franc Marušič in Rok Žaucer. V zborniku so zbrani prispevki, ki so bili predstavljeni na simpoziju Škrabčevi dnevi 7, ki sta ga aprila 2011 organizirali Fakulteta za humanistiko v Novi Gorici ter Raziskovalna postaja Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

V zborniku so natisnjeni recenzirani prispevki iz različnih področij jezikoslovja (strukturno jezikoslovje, leksikografija …), ki so nastali na podlagi različnih jezikov (slovenščina, furlanščina, makedonščina …) in v različnih teoretskih okvirih (tvorbeno-pretvorbena slovnica, strukturalizem …), saj je tematika Škrabčevih dnevov prav jezikoslovje v najširšem pomenu besede. Zbornik prinaša dela domačih in tujih jezikoslovcev, vsebuje pa tudi članke iz študentske sekcije in prispevke vabljenih predavateljev.