Fakulteta za humanistiko

Simpozij Škrabčevi dnevi 9

Univerza v Novi Gorici in ZRC SAZU, Raziskovalna postaja v Novi Gorici vabita na konferenco ŠKRABČEVI DNEVI 9, ki bo v petek 11. decembra 2015 v prostorih Univerze v Novi Gorici, Vipavska 13, Rožna Dolina. Dodatne podrobnosti so na voljo na konferenčni spletni strani: http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/

Lepo vabljeni!

Organizacijski odbor: Kozma Ahačič, Aleksandra Bizjak Končar, Helena Dobrovoljc, Franc Marušič, Petra Mišmaš, Danila Zuljan Kumar in Rok Žaucer.

Program konference