Fakulteta za humanistiko

Sodelovanje profesorjev FH na konferenci Formal Approaches to Slavic Linguistics

Začetek maja se je na univerzi Stony Brook v zvezni državi New York (ZDA) odvila že 28. konferenca Formal Approaches to Slavic Linguistics. Gre za eno najvplivnejših mednarodnih konferenc na področju formalnega slovenskega jezikoslovja, tudi tokrat pa so na konferenci sodelovali profesorji s Fakultete za humanistiko.

Na konferenci sta bila namreč predstavljena prispevka On the acquisition of dual in Slovenian (O usvajanju dvojine v slovenščini), katerega avtorji so Franc Marušič – Lanko in Rok Žaucer (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici), Amanda Saksida (IRCCS Ospedale Infantile Burlo Garofolo), Jess Sullivan (Skidmore College), Dimitrios Skordos (University of Calgary), Yiqiao Wang (UCSD) in David Barner (UCSD), ter Experimental evidence against clausal reduction as the only source of closest conjunct agreement (Eksperimentalni dokazi proti stavčni redukciji kot edinemu viru ujemanja z bližnjim sestavnikom v priredni zvezi), ki je rezultat mednarodnega raziskovalnega projekta Agreement Mismatches in Experimental Syntax: from Slavic to Bantu, pri katerem sta sodelovala Franc Marušič – Lanko, ki je prispevek tudi predstavljal, ter Petra Mišmaš.