Fakulteta za humanistiko

Spomini na praktično usposabljanje

Kot študent programa Kulturne zgodovine na Fakulteti za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici sem v 3. letniku študija opravljal 80-urno praktično usposabljanje, ki je v sklopu študija. O opravljanju praktičnega usposabljanja nas je informiral doc. dr. Željko Oset, ki nam je ob tem povedal nekaj koristnih napotkov v zvezi z delom na praktičnem usposabljanju.

Z željo po čimprejšnjem delu sem kontaktiral direktorja Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, mag. Draga Trpina, ki mi je z veseljem omogočil opravljanje dela v njegovem kolektivu ter mi ob tem dodelil tudi mentorja Jurija Roso, ki je v arhivu zaposlen kot arhivski svetovalec. Mentor Jurij Rosa je zelo načitan gospod, ki se na delo z arhivskem materialom res spozna, ob tem pa je tudi mentor. V času opravljanja praktičnega usposabljanja mi je razkazal celoten arhiv, me naučil, kako rokovati z arhivskim gradivom in mi dodelil naloge, ki sem jih opravljal, kot so na primer urejanje in kvalificiranje gradiva, vnašanje arhivskega gradiva v elektronsko obliko … Pri vseh opravilih, ki sem jih opravil, mi je natančno predstavil izbrano gradivo in mi postavil jasna navodila. Moram priznati, da sem se precej dobro vklopil v kolektiv Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, saj so bili zaposleni do mene res obzirni, nemalokrat pa sem bil deležen povabila na opoldansko čajanko v »arhivski kantini«. Ob čustvenem slovesu so mi v Pokrajinskem arhivu podarili tudi darilo – knjigo o zgodovini Ajdovščine avtorja Pavla Plesničarja. Na delo v arhivu me vežejo lepi spomini, ob tem pa sem se naučil rokovati z arhivskim gradivom: ga poiskati in ga uporabljati. To mi je prišlo še posebej prav v tem študijskem letu, ko izdelujem diplomsko delo. Ob iskanju gradiva za izdelavo slednjega, sem bil deležen številnih uporabnih nasvetov arhivskih svetovalcev, ki so bili veseli mojega obiska.

Pri opravljanju diplomskega dela sem sam, pa tudi kolegi, dobili številne izkušnje, eden izmed kolegov iz časa študija pa se je v Pokrajinskem arhivu celo zaposlil, kar priča ne le o povpraševanju po strokovnih delavcih, ki študirajo na našem programu, temveč tudi o kakovosti programa samega.

Martin Batagelj, študent dodiplomskega programa Kulturna zgodovina na Fakulteti za humanistiko, Univerza v Novi Gorici; študijsko leto 2019/20