Fakulteta za humanistiko

Artepakt, nova študentska revija Fakultete za humanistiko

V oktobru je izšla prva številka revije Artepakt, ki so jo v celoti napisali in oblikovali študentje in študentke Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Revija vsebuje novice, intervjuje, članke, reportaže, kolumne, literarna dela. Vsebine se dotikajo aktualnih, prodornih tem na področju slovenščine, jezikoslovja, literature, zgodovine, pedagogike, novih medijev, kulture in umetnosti.

Pri prvi številki je sodelovalo 15 študentov iz različnih študijskih programov fakultete, in sicer Slovenistika 1. stopnja, Kulturna zgodovina 1. stopnja, Pedagoški študijski program Slovenistika 2. stopnja in Slovenistika 2. stopnja, smer literarne vede. Revijo je uredila Anika Velišček, lektorirala Ana Cukjati, oblikovala pa Mateja Konič.

Mozaična prva številka Artepakta je na voljo v Univerzitetni knjižnici Univerze v Rožni Dolini, v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica in v spletni obliki na naslovu http://projects.ung.si/artepakt/.

Da hitreje mine čas do naslednje številke, vabljeni, da ostajate z nami v stiku na Facebook strani https://www.facebook.com/artepakt/.

Srečno Artepakt!