Fakulteta za humanistiko

Utrinki s pisateljske delavnice Presejane stvarnosti

Sodelavka Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici doc. dr. Leonora Flis je bila projektni vodja tridnevne serije dogodkov (29. junij – 1. julij), ki jih je, s finančno podporo Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Ljubljani, pripravilo društvo LUD Literatura. Leonora Flis je, skupaj z ameriško profesorico in nagrajeno pisateljico Elizabeth Stone z univerze Fordham v New Yorku, vodila kreativno pisateljsko delavnico z naslovom Presejane stvarnosti. Raziskovali so širok spekter načinov ubesedovanja resničnosti, ki se razpira med konvencionalnim novinarstvom in čistim leposlovjem, največ poudarka pa so udeleženci delavnice namenili memoaristiki in avtobiografiji.

Dopoldanski ustvarjalni del je bil dopolnjen z dvema popoldanskima okroglima mizama, na katerih so sodelovali Ervin Hladnik Milharčič in ob 50. obletnici programa Fulbright Slovenia tudi bivši štipendisti Leonora Flis, Iva Kosmos in Sonja Merljak Zdovc.

Elizabeth Stone je večkrat nagrajena avtorica in profesorica na univerzi Fordham v New Yorku, kjer poučuje kretivno pisanje s poudarkom na memoaristiki in avtobiografiji. Med njenimi deli so: Black Sheep and Kissing Cousins: How Our Family Stories Shape Us (Time Books, 1988); The Hunter College Campus Schools for the Gifted (Teachers College Press, 1991); A Boy I Once Knew: What a Teacher Learned from her Student (Algonquin, 2002). Njeni eseji in reportaže so bile objavljene v Smithsonian Magazine, The New York Times, The Chronicle of Higher Education in drugje.