Fakulteta za humanistiko

Znanstvena monografija prof. dr. Aleša Vaupotiča

Pri založbi Univerze v Novi Gorici je izšla znanstvena monografija prof. dr. Aleša Vaupotiča “Vprašanje realizma“

Znanstvena monografija Vprašanje realizma odgovarja, kako razumeti današnjo resničnost, ki je prepredena z novimi informacijskimi tehnologijami, kako se ustvarjalno odzvati na pojave in na situacije sobivanja, pa tudi kaj se dogaja z umetnostjo in književnostjo – ne nazadnje vso človeško in onkrajčloveško komunikacijo – v novih medijih; kako se je globalizacija od 19. stoletja kazala v spremembah v umetnosti … Avtorjevo interdisciplinarno delovanje na več področjih kot novomedijski umetnik, raziskovalec ter literarno-umetnostni zgodovinar in teoretik je ozadje edinstvene zasnove raziskave, ki se najprej razgleda po področju literarnega realizma, nato vzpostavi teoretski model za razmislek o digitalizirani stvarnosti današnjega časa, v tretjem delu pa se vrne k umetnostnemu realizmu od 19. stoletja naprej, vse do začetka 21. in najnovejših del digitalne poezije, sodobne umetnosti in literature. Knjiga pregledno predstavi teorijo literarnega realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter, kot rezultat raziskovalnega in tudi umetniško kreativnega procesa, realistično teorijo znakov in človeških navad, ki prek semiotike Charlesa S. Peircea ponuja pogled na svet onkraj delitev na umetniške, humanistične in eksaktnoznanstvene poglede.

Izr. prof. dr. Aleš Vaupotič je literarni komparativist in novomedijski umetnik. Na Univerzi v Novi Gorici vodi Raziskovalni center za humanistiko. Zasnoval je magistrski študijski program digitalne humanistike, ki sistematično uvaja interdisciplinarnost in novomedijsko komunikacijo ter obdelavo podatkov v humanistiko.

Vabljeni k branju.