Fakulteta za humanistiko

Povečana resničnost, temelječa na literarnozgodovinski raziskavi – »Literarne pešpoti« na razstavi »Zamisli in zasnove«

V organizaciji Sekcije za video in medijsko umetnost Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) je v Galeriji ZDSLU v Ljubljani včeraj, 13. 3. 2020 – sicer razumljivo brez otvoritve – odprla svoja vrata raziskovalna razstava »Zamisli in zasnove«. Gre za drzen pregled možnosti sodobne umetnosti na robovih uveljavljenih žanrov in tehnik, seveda s poudarkom na novih informacijskih tehnologijah in komunikacijo prek ekranov.

Na razstavi je predstavljen tudi projekt Literarne pešpoti/Literary itineraries/Itineraris leteraris/Itinerari letterari Narvike Bovcon in Aleša Vaupotiča v sodelovanju z Ano Toroš

Gre za projekt, ki povezuje umetniško in znanstveno raziskovanje, izveden pa je bil na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici kot del projekta EDUKA2 (Čezmejno upravljanje izobraževanja) za okrepitev čezmejnega sodelovanja in s tem kakovosti življenja na slovensko-italijanskem čezmejnem območju.

Literarne pešpoti so na razstavi predstavljene z dvema računalniškima 3D videoma, ki predstavljata spomenike v povečani resničnosti, postavljene v Gorico, Devin, Trst (ter na nekaj predstavitvenih lokacij Renče, Tolmin, Pagnacco, Benetke pri Univerzi Ca’Foscari …).

Vsak izmed videov se nanaša na literarno delo – besedilo je na povezavi –, ki je povezano s kulturo in literaturo na stičišču.

Literarna dela sta avtorja povečane resničnosti in virtualnih literarnih spomenikov črpala iz beril za osnovne in srednje šole z deli v slovenščini, furlanščini, italijanščini in nemščini, ki jih je s sodelavci pripravila Ana Toroš z Raziskovalnega centra za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Če vas zanimajo podobnosti in razlike literatur, ter s tem kultur … na področju med današnjima Slovenijo in Italijo, ste seveda vabljeni k prebiranju prosto dostopnih spletnih knjig s prevodi in izvirniki.

Spletišče projekta na Univerzi v Novi Gorici

O razstavi

Sekcija za video in medijsko umetnost ZDSLU: Zamisli in zasnove

Na razstavi v Galeriji ZDSLU so predstavljene avtorske zamisli ali s skicami, fotomontažami, videom, podobo ali z opisom dogajanja. Materializacija zamisli in zasnov ni vedno dorečena ali fizično mogoča, lahko pa je neka zamisel že uresničena časovno in lokalno, lahko že obstaja kot video dokument ali se procesualno nadaljuje skozi performans. Pristop do predlagane teme je zanimiv in raznolik, naključni fragmenti predstavljenih usmerjenosti delovanja vključenih avtoric in avtorjev kažejo na širok razpon konceptualnih raziskovanj. Le-ta so zmeraj vezana na medij prezentacije, ki je lahko prisoten predvsem kot video, virtualna stvarnost, onkraj mimetičnosti ali kot artefakt, ki nagovarja tudi z obliko izhajajočo iz pomena. Na razstavi se vrstijo različni projekti, od preprostih skic, do natančno skrbno domišljenih analiz vizualnega v digitalnem, virtualnem ali duhovnem univerzumu. Med razstavljenimi eksponati so projekti prežeti z intimno poetiko, nekateri med njimi so polni preproste interaktivnosti, najdemo pa tudi uporabo znanstvenih metod pri prezentaciji in vizualizaciji vsebin.

Razstava Sekcije VMU ZDSLU »Zamisli in zasnove« je raziskovalni projekt, pri katerem odgovore na zastavljena vprašanja lahko dobimo šele ob fizični postavitvi projektov v prostoru galerije in umestitvi le teh v današnji čas.

Razstavljajo: Lavoslava Benčić, Uršula Berlot, Narvika Bovcon, Rok Cej, Dragica Čadež, Domen Dimovski, Srečo Dragan, Tristan Dragan, Marko Glavač, Aleksandra Saška Gruden, Danilo Jejčič, Damijan Kracina, Arven Šakti Kralj Szomi, Boštjan Lapajne, Erik Mavrič, Vanja Mervič, Simon Mlakar, Nina Nenadović, Franc Solina, Teo Spiller, Vlado Stjepić, Božidar Svetek, Luka Širok, Tanja Špenko, Teja Tegelj, Aleš Vaupotič in Tilen Žbona.

Kurator in idejni vodja projekta je predsednik Sekcije za video in medijsko umetnost ZDSLU, Dominik Olmiah Križan.

Razstava bo na ogled od petka, 13. marca do 6. aprila 2020, v času obratovanja Galerije ZDSLU.

Spletišče ZDSLU

Slike in videi ter odzivi

Videopredstavitev razstave na spletišču ZDSLU

Prispevek na RTV Slovenija, Kultura, 13. 3. 2020: V galeriji ZDSLU večmedijska razstava Zamisli in zasnove