Fakulteta za humanistiko

Izšel je zbornik Škrabčevi dnevi 11

Založba Univerze v Novi Gorici je izdala zbornik Škrabčevi dnevi 11, v katerem je zbranih dvanajst recenziranih jezikoslovnih prispevkov, predstavljenih na simpoziju Škrabčevi dnevi 11, ki se je odvil 15. novembra 2019 na Univerzi v Novi Gorici. Zbornik odraža osnovno vodilo simpozija Škrabčevi dnevi, tj. odprtost za jezikoslovje v najširšem pomenu besede (ne glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, metodologijo ali pristop). Tako se članki, ki so razvrščeni med znanstvene, študentske in strokovne prispevke, dotikajo dialektologije, etimologije, normativistike, morfologije, glasoslovja in usvajanja jezika, pri čemer se avtorji osredotočajo zlasti na slovenski jezik, ki ga obravnavajo z vidika različnih teoretičnih pristopov.

Zbornik Škrabčevi dnevi 11 so uredili Franc Marušič, Petra Mišmaš in Rok Žaucer, med študentskimi prispevki pa lahko najdete tudi članek Analiza jezikovnih težav uporabnikov v poklicni skupini »strokovnjaki/strokovnjakinje«, ki ga je pripravila Anika Velišček, diplomantka študijskega programa Slovenistika (1. stopnja) na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Delo je v elektronski obliki prosto dostopno na spletni strani Založbe Univerze v Novi Gorici.