Fakulteta za humanistiko

O fakulteti

Fakulteta za humanistiko združuje s šestimi akreditiranimi programi (Slovenistika – prva in druga stopnja ter pedagoški drugostopenjski program, Kulturna zgodovina prva stopnja, Digitalna humanistika druga stopnja ter Migracije in medkulturni odnosi druga stopnja) študij klasičnih humanističnih vsebin in aktualnih znanj.

Naši programi dosegajo visoko kakovostno znanstveno, strokovno in didaktično raven, študente in študentke usposabljamo za nadaljevanje študija ter za raziskovalno in strokovno delo doma ali v tujini. V prihodnosti načrtujemo obogatitev študijskih vsebin z novimi programi in predmeti, ki bodo – zveste staremu humanističnemu geslu Animus facit nobilem – ponujale znanja in vedenja, ki jih dosedanji študiji na slovenskih univerzah ne ponujajo.

Poslanstvo

Fakultete za humanistiko je podajanje tradicionalnih in novih (v slovenskem prostoru doslej le redko predavanih) humanističnih spoznanj, ki temeljijo na aktualnih mednarodno odmevnih znanstvenih izsledkih, umestitev teh vsebin v slovenski prostor ter spodbujanje večkulturnosti. Dodana vrednost vseh programov na Fakulteti za humanistiko so vsebine, ki so izjemno pomembne za strpen medkulturni dialog v obmejnem prostoru. V njem je študij humanistike vitalnega pomena, saj pomaga razumeti preteklost, ki je nekoč pomenila dejavnik, zaradi katerega je bilo sožitje oteženo. A v Evropi brez meja je danes prav tako pomembno spoštovanje nacionalne identitete, slovenskega jezika in kulture, ki se v tem prostoru preko študijskih in znanstvenih vsebin na UNG ohranjajo na visoki ravni.

Vizija

S sledenjem znanstveni odličnosti in najvišjim izobraževalnim standardom želimo goriški, slovenski in mednarodni prostor obogatiti z novimi humanističnimi spoznanji in programi ter z njimi prispevati k povezovanju med akademsko in družbeno javnostjo v prostoru, v katerem delujemo.

Študijski programi

Študijski programi prve stopnje

Študijski programi druge stopnje

Fakulteta za humanistiko je tesno povezana z Raziskovalnim centrom za humanistiko in Centrom za kognitivne znanosti jezika. Predavatelji Fakultete za humanistiko pa sodelujejo tudi pri dveh doktorskih programih Fakultete za podiplomski študij: Humanistika in Jezikoslovje.

Vodstvo fakultete

Dekan
Senat
izr. prof. dr. Aleš Vaupotič
doc. dr. Helena Dobrovoljc
izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin
pridr. prof. dr. Petra Svoljšak
izr. prof. dr. Ana Toroš
doc. dr. Rok Žaucer
Anika Velišček – predstavnica študentov
Martin Batagelj – predstavnik študentov
Razpored rednih sej Senata Fakultete za humanistiko v letu 2018/2019
  • sreda, 19. 12. 2018
  • petek, 22. 2. 2019
  • torek, 16. 4. 2019
  • sreda, 19. 6. 2019
  • sreda, 4. 9. 2019
  • sreda, 23. 10. 2019

Seje senata Fakultete za humanistiko


Prijava v študijski sistem za sodelavce