Fakulteta za humanistiko

Turistična pot slovenske osamosvojitve na Goriškem

Obletnice pomembnih dogodkov so tako priložnost za oceno preteklosti kakor tudi za oblikovanje spomina nanj. V letu 2016 je Slovenija praznovala 25. obletnico osamosvojitve, vojne za osamosvojitev in mednarodno praznovanja, kar je za državo v objektivnem oziru malo, saj je to življenje ene generacije, v življenju posameznikov, vpetih v sodobnost, v življenje, v katerem spomin na preteklost bledi, pa ravno toliko, da spomin sodobnikov na dogajanja postane meglen, za mlajše pa je to tabula rasa.

Zanimanje za primerno ob obeležitev slovenske osamosvojitve obstaja, sproti se porajajo nova vprašanja, zato je potrebna celostna analiza in predstavitev, in sicer na način, ki bo informiral široko občinstvo, torej tudi z ustrezno javno predstavitvijo. V okviru projekta člani projektne skupine tako analizirajo dogodke v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, izbirajo njihovi oceni najbolj pomembne in reprezentativne ter izdelujejo turistično pot slovenske osamosvojitve na Goriškem.

Projekt Turistična pot slovenske osamosvojitve na Goriškem se izvaja v okviru programske sheme Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017, financira pa ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Namen projekta je spodbuditi pridobivanja znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, krepitev dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičen cilj pa je spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Skratka projekt je izjemnega pomena za (naše) študente, ki bodo v kratkem diplomirali, zato je nujno, da že v času študija pridobijo delovne izkušnje, ki jim bodo kasneje povečale možnosti za pridobitev zaposlitve in/ali realizacijo podjetniške pobude.

Pri projektu, ki je zasnovana interdisciplinarno, sodelujejo študenti dveh fakultet Univerze v Novi Gorici (Fakulteta za humanistiko in Poslovno-tehniška fakulteta) in štirih programov: Kulturna zgodovina I. stopnja (Martin Batagelj, Nik Obid, Tjaša Petrič in Darjan Volk), Slovenistika I. stopnja (Anika Velišček), Pedagoški študijski program Slovenistika II. stopnja (Lara Brankovič) in Gospodarski inženiring I. stopnja (Desmina Doneva). Vodja projekta in pedagoški mentor je doc. dr. Željko Oset, delovna mentorica Evelin Bizjak in pedagoška mentorica Veronika Piccinini.

Prvi rezultati v okviru projekta
Zaključna prireditev

Udeleženci na projektu