Fakulteta za humanistiko

Študij

Javna veljava

Vsi študijski programi, ki jih izvajamo na Fakulteti za humanistiko, so akreditirani pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Financiranje izvajanja programov

Redni študij je na koncesioniranih programih Fakultete za humanistiko, tj. Kulturna zgodovina I. stopnja, Slovenistika I. stopnja in Slovenistika II. stopnja, brezplačen za vse državljane Republike Slovenije, držav članic EU ter držav, s katerimi ima Republika Slovenija podpisane mednarodne sporazume, ki urejajo pravico do brezplačnega študija v Republiki Sloveniji. Vsi programi so vpisani v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, kar študentom omogoča vse socialne pravice, ki izvirajo iz njihovega statusa.

Predstavitveni letak študijskih programov in novi interdisciplinarni magistrski študijski program Digitalna humanistika

Študijski programi

Slovenistika I. stopnja

Študijska področja: jezikoslovje, literarna teorija in zgodovina
Ime listine: diploma
Strokovni naslov: diplomirani slovenist (UN)/diplomirana slovenistka (UN)

Opis programa in predmetnik

Kulturna zgodovina I. stopnja

Študijsko področje: zgodovina
Ime listine: diploma
Strokovni naslov: diplomirani zgodovinar (UN)/diplomirana zgodovinarka (UN)

Opis programa in predmetnik

Slovenistika II. stopnja, smer literarne vede

Študijsko področje: literarne vede
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naslov: magistrica/magister slovenistike

Opis programa in predmetnik

Slovenistika II. stopnja, smer jezikoslovne vede

Študijsko področje: jezikoslovje
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naslov: magistrica/magister slovenistike

Opis programa in predmetnik

Slovenistika II. stopnja, dvojna diploma (Univerza Ca’ Foscari v Benetkah), smer jezikoslovne vede

Študijsko področje: jezikoslovje
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naslov: magistrica/magister slovenistike, Laurea Magistrale in Scienze del Linguaggio – Percorso Language Sciences

Opis programa in predmetnik

Digitalna humanistika II. stopnja

Študijska področja: humanistika, računalništvo in informatika ter vizualne in multimedijske komunikacije
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naslov: magistrica/magister digitalne humanistike

Opis programa in predmetnik
Zgibanka

Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus)

Študijski program Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) v študijskem letu 2020/21 ne sprejema novih študentov. Dodatne informacije na EMMIR.

Študijska področja: migracijske študije, zgodovina, politologija, sociologija, antropologija, izobraževanje
Ime listine: Postgraduate Masters degree
Strokovni naslov: Master of Arts in Migration and Intercultural Relations

Opis programa in predmetnik


Dodatna izobraževanja

Certifikat iz digitalne humanistike

Informacije za študente

Kontakti

Tajništvo fakultete
Predavatelji na FH
Podporne službe
Študentski vodnik

Univerzitetna knjižnica

Publikacije, revije, elektronski viri, bibliografij, raziskovalne, dipomske, magistrske in doktorske naloge …
Beri naprej

Diplomska in magistrska dela

Pravila in navodila za izdelavo dela in seznam tem:

Diplomsko in magistrsko delo

Zagovori diplomskih in magistrskih del

Zagovori diplomskih in magistrskih del

Opravljena diplomska in magistrska dela

Repozitorij Univerze v Novi Gorici

Urniki

Urniki predavanj
Akademski koledar

Komisija za študijske zadeve

Datumi zasedanj komisij v študijskem letu 2020/2021

Poslovnik komisije za študijske zadeve (junij 2016)

Navodila za naslavljanje prošenj na komisijo za študijske zadeve (oktober 2014)

Vloga za priznanje kompetenc ECTS

Pravila

Pravila fakultete
Pravila študija na UNG

Življenje v Novi Gorici

Nastanitev, prehrana, delo, zdravstveno varstvo, rekreacija in preživljanje prostega časa med študijem.
Beri naprej