Fakulteta za humanistiko

Slovenska uprizoritvena umetnost*

Univerzitetna koda predmeta: 1KZ047

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Seminar: 30 ur
  • Samostojno delo: 60 ur

Vrsta predmeta: zunanji izbirni predmet (program slovenistika i. stopnja)