Fakulteta za humanistiko

Individualno raziskovalno delo

Predmet se izvaja v programu:
Digitalna humanistika, interdisciplinarni magistrski študijski program

Vsebina

Mentor je eden od nosilcev obveznih ali izbirnih predmetov.

Univerzitetna koda predmeta: 2DH010

Letnik: 2

ECTS: 20

Obseg:

  • Samostojno delo: 590 ur
  • Druge oblike študija: 10 ur

Vrsta predmeta: obvezni