Fakulteta za humanistiko

Magistrsko delo

Univerzitetna koda predmeta: 2DH011

Letnik: 2

ECTS: 12

Obseg:

  • Samostojno delo: 350 ur
  • Druge oblike študija: 10 ur

Vrsta predmeta: obvezni