Fakulteta za humanistiko

Migracije in integracija

Univerzitetna koda predmeta: 2MI041

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 40 ur
  • Seminar: 20 ur