Fakulteta za humanistiko

Migracije, meje in državljanstvo

Univerzitetna koda predmeta: 2MI042

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 60 ur