Fakulteta za humanistiko

Državljanstvo, multikulturalizem in izobraževanje

Univerzitetna koda predmeta: 2MI056

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 60 ur