Fakulteta za humanistiko

Logika in analitična filozofija

Univerzitetna koda predmeta: 2SL1036

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 120 ur