Fakulteta za humanistiko

Individualno raziskovalno delo II

Univerzitetna koda predmeta: 2SL2005

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 24

Obseg:

  • Samostojno delo: 720 ur

Vrsta predmeta: individual research work ii