Fakulteta za humanistiko

Zagovori diplomskih in magistrskih del

V petek, 18. oktobra 2019, bosta v predavalnici P2 Univerze v Novi Gorici na Vipavski cesti 13, Rožna Dolina, potekala javna zagovora magisterskih del:

Kandidatka: Mateja Belina

Naslov magistrskega dela: Vplivi transcendentalizma in filozofije Ralpha Walda Emersona v poeziji Miriam Drev
Mentorica: prid. prof. dr. Leonora Flis
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Katja Mihurko Poniž, izr. prof. dr. Ana Toroš, prid. prof. dr. Leonora Flis
Pričetek zagovora: 8.30


Kandidat: Anej Žagar

Naslov magistrskega dela: Bibliografija, razvrstitev in ovrednotenje podlistkov v časopisu Gorica (1899–1914)
Mentor: doc. dr. Zoran Božič
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Katja Mihurko Poniž, prid. prof. dr. Leonora Flis, doc. dr. Zoran Božič
Pričetek zagovora: 9.45


V sredo, 23. oktobra 2019, bo v predavalnici P2 Univerze v Novi Gorici na Vipavski cesti 13, Rožna Dolina, potekal javni zagovor magisterskega dela:

Kandidatka: Marjana Tinta

Naslov magistrskega dela: Korpus Šolar in zanesljivost ocenjevanja šolskih pisnih nalog na različnih stopnjah šolanja
Mentorja: doc. dr. Helena Dobrovoljc in doc. dr. Zoran Božič
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Katja Mihurko Poniž, doc. dr. Rok Žaucer, doc. dr. Helena Dobrovoljc, doc. dr. Zoran Božič
Pričetek zagovora: 12.30

Lepo vabljeni!