Fakulteta za humanistiko

Zagovori diplomskih in magistrskih del

V sredo, 24. aprila 2019, bo v predavalnici P5 Univerze v Novi Gorici na Vipavski 13, Rožna Dolina, potekal javni zagovor diplomskega dela.

Kandidat: Nik Obid

Naslov diplomskega dela: Bohinjska železnica skozi čas
Mentor: prof. dr. Žarko Lazarević
Člani komisije na zagovoru: pridr. prof. dr. Petra Svoljšak, dr. Bojan Godeša, prof. dr. Žarko Lazarević
Pričetek zagovora: 12.30

Lepo vabljeni.


V torek, 16. aprila 2019, bo v predavalnici P1 Univerze v Novi Gorici na Vipavski 13, Rožna Dolina, potekal javni zagovor magistrskega dela.

Kandidatka: Ana Cukjati

Naslov magistrskega dela: Obravnava črtic Ivana Cankarja v gimnaziji s pomočjo bralnomotivacijskih strategij
Mentorja: doc. dr. Zoran Božič, pridr. prof. dr. Barbara Pregelj
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Katja Mihurko Poniž, izr. prof. dr. Ana Toroš, doc. dr. Zoran Božič, pridr. prof. dr. Barbara Pregelj
Pričetek zagovora: 11.00

Lepo vabljeni.