Fakulteta za humanistiko

Zagovori diplomskih in magistrskih del


V petek, 6. decembra 2019, bo v predavalnici P2 Univerze v Novi Gorici na Vipavski cesti 13, Rožna Dolina, potekal javni zagovor diplomskega dela:

Kandidatka: Lionella Costantini

Naslov magistrskega dela: Dileme pri usvajanju pomožnih glagolov v italijanščini s strani slovenskih govorcev
Mentor: izr. prof. dr. Artur Stepanov
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Penka Stateva, doc. dr. Danila Zuljan Kumar, itr. prof. dr. Artur Stepanov
Pričetek zagovora: 10.00

Lepo vabljeni!