Fakulteta za humanistiko

Zagovori diplomskih in magistrskih del


V ponedeljek, 18. oktobra 2021, bo v predavalnici SP 1 Univerze v Novi Gorici, Rožna Dolina, potekal javni zagovor magistrskega dela

Kandidat: Franc Vaupotič

Naslov magistrskega dela: Razvoj slovničnih in kognitivnih zmožnosti večjezičnih otrok v primerjavi z enojezičnimi
Mentorica: prof. dr. Penka Stateva
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Franc Marušič, prof. dr. Artur Stepanov, prof. dr. Penka Stateva
Pričetek zagovora: 13.00 uri