Fakulteta za humanistiko

Zagovori diplomskih in magistrskih del

V četrtek, 22. avgusta 2019, bo v predavalnici P5 Univerze v Novi Gorici na Vipavski 13, Rožna Dolina, potekal javni zagovor diplomskega dela.

Kandidatka: Zala Zbičajnik

Naslov diplomskega dela: Le in samo kot sprožilca pomenskih predpostavk: eksperimentalna študija v slovenščini
Mentorja: izr. prof. dr. Penka Stateva, izr. prof. dr. Artur Stepanov
Člani komisije na zagovoru: prof. dr. Franc Marušič, doc. dr. Rok Žaucer, izr. prof. dr. Penka Stateva, izr. prof. dr. Artur Stepanov
Pričetek zagovora: 11.00

Lepo vabljeni!