Fakulteta za humanistiko

Med Slovenci v Videmski pokrajini

V petek, 12. oktobra 2012, smo se študenti slovenistike in kulturne zgodovine Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici odpravili na strokovno ekskurzijo v Čedad in Špeter, pod vodstvom doc. dr. Danile Zuljan Kumar in doc. dr. Ane Toroš. Pridružili so se nam tudi študenti programa Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) z lektorico angleškega jezika Veroniko Piccinini, ki je skrbela za simultano prevajanje v angleščino. Po uvodnem, kulturnozgodovinskem delu v Čedadu smo v zgodnjem popoldnevu obiskali Kulturno društvo Ivan Trinko, kjer nas je sprejela urednica Trinkovega koledarja Lucia Trusgnach. Predstavila nam je delovanje društva in dragocene knjižne publikacije, ki nastajajo pod njegovim okriljem, nekatere med njimi smo dobili v dar. Gospa Bruna Balloch, avtorica Mlade lipe, nam je v nadaljevanju povedala zgodbo v terskem narečju. Izjemno ustvarjalno energijo in trud za ohranitev slovenske kulture smo začutili tudi v Špetru, na Inštitutu za slovensko kulturo, kamor smo prispeli v poznih popoldanskih urah. Gospa Marina Cernetig, predsednica inštituita, in gospa Živa Gruden, ravnateljica dvojezične šole v Špetru, sta nam predstavili model dvojezičnega pouka in kulturni utrip v teh krajih. Prilagamo še nekaj fotografskih utrinkov iz Čedada in Špetra.

Deni Drnovšček, študent 2. letnika na programu Slovenistika