Fakulteta za humanistiko

Strokovno in raziskovalno delo med študijem

Izkušnja študentk:

Prvič sva imeli priložnost sodelovati v raziskavi tako obširnega, aktualnega ter meddisciplinarnega značaja, ki je prinesla nova spoznanja na polju usvajanja jezika in z njim povezanega učenja števil, nama pa odprla vpogled v delo jezikoslovno-raziskovalnih centrov in ponudila možnost za navezovanje stikov z (tudi tujimi) raziskovalci in njihovim delom. S tem misliva predvsem na pristop k raziskavi, priprave za delo na terenu (navezovanje stikov z ravnatelji vrtcev, pridobivanje soglasij) in s samim testiranjem ter obdelovanjem podatkov in analitično-interpretativnim delom raziskovanja.

Veseli sva tudi, da sva obravnavani kot soavtorici raziskave Language as a source of numerical concepts in z njo povezanega prispevka na konferenci v tujini. Pomembno pa se nama zdi tudi, da se s člankom Usvajanje matematičnega števila vključujeva v slovenski revijalni prostor.

Raziskava naju je prav tako navdušila, da bi v prihodnosti izvajali oziroma sodelovali v raziskavi povezani bodisi z usvajanjem jezika bodisi s preučevanjem jezikovne posebnosti ali značilnosti.

Vesna Plesničar in Tina Razboršek