eUčenje (Covid)

eUčenje (Covid)

Spoštovani študenti FN,

v prihodnje študijsko leto bomo šli v času, ki bo zaradi koronavirusa precej nepredvidljiv. Pripravljamo se na čim bolj urejeno in celovito izvajanje študijskega programa. V okviru tega bomo podajali učne vsebine na sledeč način:

- predavanja in vaje v hibridni obliki; potekale bodo v predavalnici kot običajno, hkrati pa bodo v živo predvajana na različne platforme (MiTeam, Zoom,…). To bo omogočilo nemoteno prisotnost pri predavanjih tudi študentom, ki zaradi morebitne karantene ali drugih omejitvenih ukrepov ne bi mogli prisostvovati predavanjem v predavalnici. Na tak način se bom lahko tudi enostavno in hitro prilagajali morebitnim poostrenim ukrepom – v skrajnem primeru izvedba predavanj samo s prenosom v živo.

- Laboratorijske vaje, raziskovalno delo, terenske vaje in podobno, kar ni mogoče izvesti na daljavo, bomo prilagajali trenutnemu epidemiološkemu stanju s prilagojeno dinamiko in režimom, skladno z veljavnimi ukrepi (zmanjšanje skupin prisotnih v laboratoriju, izvajanje preko daljšega časovnega obdobja) in ob zagotavljanju zaščitnih ukrepov (distanca, zaščitne maske). Vsi študenti bodo informirani pravočasno vnaprej, da so bodo lahko teh obveznih vsebin udeležili.

Situacijo skrbno spremljamo in vas bomo tekoče obveščali o vseh morebitnih spremembah.