Fakulteta za naravoslovje

Študijski programi

Fizika in astrofizika

Univerzitetni študijski program prve stopnje

Magistrski študijski program druge stopnje

Znanost o materialih

Magistrski študijski program druge stopnje

O študiju na Fakulteti za naravoslovje

Študijska pravila

Pravila študija na UNG
Študijska pravila FN

Življenje v Novi Gorici

Praktične informacije in nasveti glede nastanitve, prehrane, možnosti za študentsko delo, zdravstvenega varstva ter obštudijskih dejavnosti.
Beri naprej

Javna veljava

Fizika in astrofizika

Fakulteta za naravoslovje v slovenskem visokošolskem prostoru uveljavlja vrhunski eksperimentalno usmerjen način poučevanja fizikalnih znanosti. Od leta 2007 do 2016 smo izvajali javno veljavna študijska programa Univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika I. stopnje« in Magistrski študijski program druge stopnje »Fizika II. stopnje«. Na podlagi analize dosedanjega dela ter v skladu s priporočili ekspertne skupine NAKVIS ob reakreditaciji programov leta 2014 ter ekspertne skupine Evropskega združenja univerz (EUA) ob eksterni evalvaciji Univerze v Novi Gorici v letu 2015, smo oba študijska programa razširili na področje astronomije, konceptualno prenovili in preimenovali. Od akademskega leta 2016/2017 dalje izvajamo prenovljena programa, Univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« ter Magistrski študijski program druge stopnje »Fizika in astrofizika«. Oba sta akreditirana s strani Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za maksimalno možno obdobje sedmih let (do 30.9.2022). V akademskem letu 2017/2018 prvi letnik univerzitetnega študijskega programa prve stopnje »Fizika in astrofizika« izvajamo na lokaciji Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT), Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, kjer imamo za to na razpolago ustrezne prostore. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je sprejel soglasje k dodatnim prostorom s sklepom št. 6032-10/2016/8 z dne 15.6.2017. Višja letnika študija se bosta zaradi dela na raziskovalni opremi izvajala le v Ajdovščini.

Znanost o materialih

S študijskim letom 2018/2019 uvajamo nov Magistrski študijski program druge stopnje »Znanost o materialih«, ki je interdisciplinarno in raziskovalno naravnan. Program je zasnovan v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Institutom Jožef Stefan v skladu z dobrimi kadrovskimi in raziskovalnimi pogoji s področij fizike in kemije materialov, karakterizacije materialov, pa tudi tehnologij materialov in razvoja inovativnih izdelkov in storitev, vključno z varstvom intelektualne lastnine. S sklepom št. 6033-62/2016/12 je program prejel akreditacijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za maksimalno možno obdobje sedmih let (do 19.11.2024).

Financiranje izvajanja programov

Redni študij na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje »Fizika in astrofizika« od leta 2007 financira vlada RS leta 2007 s koncesijo, in je je brezplačen za državljane Republike Slovenije, držav članic EU, in državljane bivših Jugoslovanskih republik. Drugostopenjski študij, ki je brez koncesije, v letu 2017/2018 financira Univerze v Novi Gorici iz lastnih sredstev. Oba programa sta vpisana v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, kar študentom omogoča vse socialne pravice, ki izvirajo iz njihovega statusa.