Fakulteta za naravoslovje

Astronomija

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Poznavanje osnovnih astronomskih konceptov.

Vsebina

 • Zgodovina astronomije, osnovna orientacija po nebu, osnove astronomskih opazovanj, osnovne značilnosti teleskopov

 • Keplerjevi zakoni, naše in druga osončja, Sonce

 • Zvezde: osnovne lastnosti, HR diagram, kratek opis razvoja zvezd od nastanka do končnih stanj

 • Galaksije: sestava, vrste in osnovne lastnosti

 • Kozmologija: kratek opis nastanka in razvoja vesolja

 • Opazovanja: delo s teleskopi: nastavitev teleskopov z ekvatorialno in alt‐azimut montažo

 • Osnove astrofotografije

 • Izvedba dveh opazovalnih vaj

 • Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili pojme in koncepte:

 • astronomske naprave

 • razvoj poznavanja vesolja

 • lastnosti astronomskih objektov

 • Temeljna literatura in viri

  B.W. Caroll, D.A. Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics, Addison-Wesley; 2nd edition, 2006.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Izr. prof. dr. Andreja Gomboc se raziskovalno ukvarja z izbruhi sevanja gama, plimskim raztrganjem zvezd v bližini masivnih črnih lukenj in modeliranjem relativističnega navigacijskega sistema satelitov. Doslej je objavila 60 znanstvenih člankov v mednarodnih referiranih revijah.

  Izbrane objave:

  1. K. Wiersema et al. (incl. A. Gomboc). Circular polarization in the optical afterglow of GRB 121024A. Nature, 509: 201-204, 2014.

  2. A. Maselli et al. (incl. A. Gomboc). GRB 130427A: A Nearby Ordinary Monster. Science, 343: 48-51, 2014.

  3. J. Japelj, et al. and A. Gomboc. Phenomenology of Reverse-Shock Emission in the Optical Afterglows of Gamma Ray Bursts. The Astrophysical Journal, 785: Issue 2, article id. 84, 22 pp., 2014.

  4. C. Mundell et al. (incl. A. Gomboc). Highly Ordered Magnetic Field from GRB 120308A. Nature, 504, 119-121, 2013.

  5. A. Gomboc. Unveiling the secrets of gamma ray bursts. Contemporary Physics 53: 339-355, 2012.

  6. J. Japelj and A. Gomboc. Detectability of GRB Optical Afterglows with Gaia Satellite. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 123: 1034-1043, 2011.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF05

  Letnik: 1

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenščina / angleščina

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, eksperimentalne vaje, računske vaje