Fakulteta za naravoslovje

Fizika II

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 1FAF06N

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet