Fakulteta za naravoslovje

Astrofizika zvezd I

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Osnovno znanje o zvezdnih lastnostih in razvoju.

Vsebina

1. Opazovalne lastnosti zvezd, HR diagram in klasifikacija.

2. Osnovni fizikalni opis zvezd: hidrostatično ravnovesje, enačbe stanja, virialni teorem, politropni modeli in enačba Lane Emden, termično ravnovesje, proizvodnja energije in energijsko ravnovesje, prenos energije s sevanjem in konvekcijo, karakteristični časi zvezd.

3. Nastanek zvezd: Jeansova masa, faze kolapsa oblaka, protozvezde in vstop na glavno vejo HR diagrama.

4. Lastnosti zvezd na glavni veji HR diagrama.

5. Razvoj zvezd po glavni veji HR diagrama, vžig helija, višje stopnje gorenja, eksplozija supernove.

6. Degeneriran plin fermionov, Chandrasekharjeva masa in kočna stanja razvoja zvezd.

7. Spremenljive zvezde, dvojne zvezde.

8. Razsute in kroglaste kopice.

9. Metode določanja oddaljenosti zvezd

Predvideni študijski rezultati

Študenti se bodo naučili:

 • zvezdne lastnosti in klasifikacije

 • pridobivanje energije in prenos v zvezde

 • astnosti in dinamiko zvezdnih kopic

  Na koncu bodo študenti pridobili dovolj znanja, da bodo lahko sledili predmetu Astrofizika zvezd II.

 • Temeljna literatura in viri

  1) Introduction to Stellar Astrophysics – F. LeBlanck (2010)

  2) An Introduction to the Theory of Stellar Structure and Evolution (2nd Edition) – D. Prialnik (2010)

  3) Introduction to modern astrophysics (2nd Edition) – Carroll & Ostlie (2017)

  Načini ocenjevanja

  pisni izpit in ustni izpit

  Reference nosilca

  Dr. Tanja Petruševska je docentka na Univerzi v Novi Gorici. Njeni raziskovalni interesi so na področju opazovalne astrofizike in kozmologije, zlasti astronomije časovne domene. Njene raziskave so pokazale izvedljivost iskanja supernov z močno lečo z zemeljskimi napravami in dokazale, da je pet najbolj oddaljenih supernov z razpadom jedra s posledicami volumetrične stopnje ter strmoglavljenja jedra do zelo visokih rdečih premikov. Poleg tega je proučevala uporabnost supernov za kozmološke študije, tako da je raziskala lastnosti zelo oddaljene supernove. Kot članica intermediate Palomar Transient Factory je prispevala k odkritju supernov in njihove študije, vključno s prvo rešeno, večkratno sliko supernove Ia in prvo supernovo, ki je tvorila kompaktno nevtronsko zvezdico. Njena trenutna raziskava vključuje tudi proučevanje izbruhov plimskih motenj in iskanje kratkih izbruhov gama žarkov iz supernov, ki jih povzročajo delci, podobni aksionom, ki so kandidati za temno snov.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF10

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski / angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja in računske vaje