Fakulteta za naravoslovje

Fizika trdne snovi

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

 • osvojitev osnovnih pojmov s področja fizike trdne snovi;

 • samostojna uporaba računskih tehnik za reševanje problemov iz fizike trdne snovi.

 • Vsebina

  1. Struktura in simetrija kristalov

  2. Uklon rentgenskih žarkov in recipročna mreža

  3. Vezi v kristalih

  4. Fononi – dinamika kristalne mreže

  5. Fononi – termične lastnosti

  6. Sommerfeldova teorija kovin

  7. Elektroni v periodičnem potencialu

  8. Elektroni v šibkem periodičnem potencialu

  Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili pojme in koncepte:

 • s področja strukturnih in elektronskih lastnosti kristalnih snovi;

 • s področja nihanj kristalne mreže in termičnih lastnosti fononov.

 • Temeljna literatura in viri

  C. Kittel, Introduction to Solid State Physics 8th edition, J. Wiley & Sons (2005).

  N. W. Ashcroft, N. D. Mermin, Solid state Physics, Saunders Co. (1976).

  Načini ocenjevanja

  kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Prof. dr. Gvido Bratina je redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Izbrane reference:

  1. PATHIPATI, Srinivasa Rao, PAVLICA, Egon, PARVEZ, Khaled, FENG, Xinliang, MÜLLEN, Klaus, BRATINA, Gvido. Graphene flakes at the SiO[sub]2/organic-semiconductor interface for high-mobility field-effect transistors. Organic electronics, ISSN 1566-1199, 2015, vol. 27, str. 221-226, ilustr., doi: 10.1016/j.orgel.2015.09.004. [COBISS.SI-ID 4056059],

  2. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, BELTAOS, Angela, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Pentacene on graphene : differences between single layer and bilayer. Carbon, ISSN 0008-6223. [Print ed.], 2014, vol. 69, str. 162-168, doi: 10.1016/j.carbon.2013.12.002. [COBISS.SI-ID 2987003]

  3. PATHIPATI, Srinivasa Rao, PAVLICA, Egon, SCHLIERF, Andrea, EL GEMAYEL, Mirella, SAMORÌ, Paolo, PALERMO, Vincenzo, BRATINA, Gvido. Graphene-induced enhancement of n-type mobility in perylenediimide thin films. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, ISSN 1932-7447, 2014, vol. 118, no. 43, str. 24819-24826, doi: 10.1021/jp505463v. [COBISS.SI-ID 3614971]

  4. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Effect of water layer at the SiO[sub]2/graphene interface on pentacene morphology. Langmuir, ISSN 0743-7463, 2014, vol. 30, no. 39, str. 11681-11688, doi: 10.1021/la502970q. [COBISS.SI-ID 3574011]

  5. ORGIU, Emanuele, PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido, et al. Optically switchable transistor via energy-level phototuning in a bicomponent organic semiconductor. Nature chemistry, ISSN 1755-4330. [Print ed.], 2012, vol. 4, no. 8, str. 675-679, doi: 10.1038/nchem.1384. [COBISS.SI-ID 2411003].

  Univerzitetna koda predmeta: 1FTS21

  Letnik: 3

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: izbirni

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, računske vaje