Fakulteta za naravoslovje

Biofizika

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 1FAF28

Letnik: 3

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet