Fakulteta za naravoslovje

Astrofizika kozmičnih žarkov

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študentje pridobijo znanja o astrofizikalnih pojavih povezanih s kozmičnim sevanjem ter o metodah zaznavanja in meritev kozmičnega sevanja. Pridobljeno znanje zadostuje za nadaljnji poglobljen študij astrofizikalnih pojavov in vključitev v bodisi teoretično bodisi eksperimentalno raziskovalno delo.

Vsebina

1. Zgodovinski uvod

2. Kozmični žarki in razvoj fizike osnovnih delcev

3. Energijski spekter

4. Izvori kozmičnih žarkov

5. Mehanizmi pospeševanja

6. Propagacija kozmičnih žarkov na kozmičnih razdaljah – prozornost vesolja

7. Primarni kozmični žarki

8. Sekundarni kozmični žarki

9. Temna snov

10. Detekcija kozmičnih žarkov

11. Pregled eksperimentov

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo s pridobljenim znanjem in razumevanjem procesov nastanka, propagacije in detekcije kozmičnih žarkov lahko nadaljevali študij astrofizike na II in III stopnji. Pridobljena eksperimentalna znanja bodo lahko uporabili na vrsti področij kot so merilne tehnike, računalništvo i.dr.

Temeljna literatura in viri

1. A. De Angelis, M.J.M. Pimenta: Introduction to Particle and Astroparticle Physics, Springer, 2015

2. M. Spurio: Particles and Astrphysics, Springer, 2015

3. C. Grupen: Astroparticle physics, Springer, 2005

Načini ocenjevanja

Domače naloge, pisni izpit

Reference nosilca

Prof. dr. Danilo Zavrtanik je redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane objave (h-index po bazi SPIRES – 67):

1. ALEPH Collaboration, DELPHI Collaboration, L3 Collaboration, OPAL Collaboration, The LEP Working Group for Higgs Boson Searches, BARATE, R., BRAČKO, Marko, GOLOB, Boštjan, KERNEL, Gabrijel, KERŠEVAN, Borut Paul, PODOBNIK, Tomaž, ZAVRTANIK, Danilo, et al. Search for the Standard Model Higgs boson at LEP. Physics letters. Section B, ISSN 0370-2693. [Print ed.], 2003, vol. 565, str. 61-75. [COBISS.SI-ID 277243] – 2.274 citatov po bazi SPIRES

2. The ALEPH Collaboration, The DELPHI Collaboration, The L3 Collaboration, The OPAL Collaboration, The SLD Collaboration, The LEP Electroweak Working Group, The SLD Electroweak and Heavy Flavour Groups, SCHAEL, S., BRAČKO, Marko, ERŽEN, Borut, GOLOB, Boštjan, KERNEL, Gabrijel, KERŠEVAN, Borut Paul, KRIŽNIČ, Ervin, PAUL, Thomas, PODOBNIK, Tomaž, STANIČ, Samo, ZAVRTANIK, Danilo, et al. Precision electroweak measurements on the Z resonance. Physics reports, ISSN 0370-1573. [Print ed.], 2006, vol. 427, no. 5/6, str. 257-454. [COBISS.SI-ID 563451] – 1.273 citatov po bazi SPIRES

3. AUGER Collaboration, ABRAHAM, J., CREUSOT, Alexandre, FERRY, Sophie, FILIPČIČ, Andrej, HORVAT, Matej, PAUL, Thomas, VEBERIČ, Darko, VOROBIOV, Serguei, ZAVRTANIK, Danilo, ZAVRTANIK, Marko, et al. Correlation of the highest-energy cosmic rays with nearby extragalactic objects. Science, ISSN 0036-8075, 9. nov. 2007, let. 318, str. 938-943. [COBISS.SI-ID 775419] – 550 citatov po bazi SPIRES

4. AUGER Collaboration, ABRAHAM, J., CREUSOT, Alexandre, FILIPČIČ, Andrej, HUSSAIN, Mustafa, PAUL, Thomas, VEBERIČ, Darko, VOROBIOV, Serguei, ZAVRTANIK, Danilo, ZAVRTANIK, Marko, et al. Observation of the suppression of the flux of cosmic rays above 4[times](10[sup]19) eV. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], avg. 2008, vol. 101, no. 6, str. 061101-1-061101-7. [COBISS.SI-ID 926459] – 481 citatov po bazi SPIRES

5. CPLEAR Collaboration, ANGELOPOULOS, A., FILIPČIČ, Andrej, MANDIĆ, Igor, MIKUŽ, Marko, ZAVRTANIK, Danilo, et al. First direct observation of time-reversal non-invariance in the neutral-kaon system. Physics letters. Section B, ISSN 0370-2693. [Print ed.], 1998, vol. 444, str. 43-51. [COBISS.SI-ID 35067] – 226 citatov po bazi SPIRES

Univerzitetna koda predmeta: 1FAF27

Letnik: 3

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski in angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in računske vaje