Fakulteta za naravoslovje

Astrofizikalni laboratorij

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti bodo osvojili:

 • osnovne lastnosti astrofizikalnih podatkov in splošno razširjene baze podatkov;

 • izkušnje pri analizi javno dostopnih podatkovnih setov.

 • Vsebina

  1. Standardne oblike podatkov v astrofiziki

  2. baze astrofizikalnih podatkov

  3. analiza javno dostopnih meritev sodobnih astrofizikalnih eksperimentov

  Predvideni študijski rezultati

  Poznavanje področja obdelave astrofizkalnih podatkov in ustreznih metod analize.

  Temeljna literatura in viri

  1. J. V. Wall, C. R. Jenkins, Practical Statistics for Astronomers, Cambridge University Press; 2 edition 2012.

  2. http://fits.gsfc.nasa.gov/fits_documentation.html

  Načini ocenjevanja

  Domače naloge, zaključni projekt

  Reference nosilca

  Dr. Tanja Petrushevska je asistentka za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF26

  Letnik: 3

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 10 ur
  • Vaje: 50 ur

  Vrsta predmeta: izbirni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, eksperimentalne vaje