Fakulteta za naravoslovje

Mehanika kontinuuma

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje strukture in osnov mehanike kontunuuma;

 • sposobnost razumevanja in reševanja spektra praktičnih problemov;

 • vzpodbuditev študentov k nadaljnemu, bolj poglobljenem študiju predstavljenih osnov.

 • Vsebina

  1. Uvod v vektorje in tenzorje

  2. Kinematika

  3. Koncept napetosti

  4. Načela ravnotežja

  5. Objektivnost

  6. Elastični in hiperelastični materiali

  7. Plastični materiali

  8. Newtonske tekočine

  9. Nenewtonske tekočine

  10. Turbulenca

  11. Večfazni materiali

  Predvideni študijski rezultati

  Študenti se bodo naučili:

 • znanje in razumevanje osnov mehanike kontinuuma;

 • zmožnost uporabe znanja v številnih naravoslovnih in teholoških problemih;

 • prožnost in hitro prilagajanje pri reševanju spektra problemov mehanike kontinuuma;

 • znanje in izkušnje bodo koristile v številnih naravoslovnih in tehnoloških problemih.

 • Temeljna literatura in viri

  1. G.A. Holzapfel, Nonlinear Solid Mechanics, Wiley, 2001.

  2. W.M. Lai, D. Rubin, E. Krempl, Introduction to Continuum Mechanics, Fourth edition,

  3. Butterworth-Heinemann, Wiley, 2010.

  4. B. Šarler, Continuum Mechanics Lecture Notes, PPT prezentacija predavanj.

  5. Razni viri za pripravo seminarske naloge.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, seminar

  Reference nosilca

  Barbara Ressesl je docentka za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Izbrane vsebine:

  1. GRAZIOLI, C., GAUTHIER, David, IVANOV, R., BUČAR, Bojan, MERHAR, Miran, RESSEL, Barbara, DE NINNO, Giovanni, et al. CITIUS: an infrared-extreme ultraviolet light source for fundamental and applied ultrafast science. Review of scientific instruments, ISSN 0034-6748, 2014, vol. 85, no. 2, str. 023104-1-023104-6, doi: 10.1063/1.4864298. [COBISS.SI-ID 3223291]

  2. CREPALDI, A., RESSEL, Barbara, et al. Evidence of reduced surface electron-phonon scattering in the conduction band of Bi [sub] 2 Se [sub] 3 by nonequilibrium ARPES. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2013, vol. 88, no. 12, str. 121404-1-121404-5, doi: 10.1103/PhysRevB.88.121404. [COBISS.SI-ID 2876667]

  3. CREPALDI, A., RESSEL, Barbara, CILENTO, F., ZACCHIGNA, M., GRAZIOLI, C., BERGER, H.,BUGNON, Ph., KERN, K., GRIONI, M., PARMIGIANI, Fulvio. Ultrafast photodoping and effective Fermi-Dirac distribution of the Dirac particles in Bi [sub] 2 Se [sub] 3. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2012, vol. 86, no. 20, str. 205133-1-205133-5, doi: 10.1103/PhysRevB.86.205133. [COBISS.SI-ID2620155]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF22

  Letnik: 3

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, računske vaje, seminar