Fakulteta za naravoslovje

Fizikalni laboratorij III

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 1FAF19

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

  • Predavanja: 10 ur
  • Vaje: 50 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet