Fakulteta za naravoslovje

Galaksije in kozmologija

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

 • razumevanje osnovnih konceptov evolucije galaksij in njihova klasifikacija;

 • spoznavanje in razumevanje odprtih vprašanj v kozmologiji.

 • Vsebina

  1. Naša Galaksija: morfologija, komponente, zgradba, rotacija in dinamika, masa in temna snov, medzvezdna snov, zvezdne populacije, središče Galaksije.

  2. Normalne galaksije: Hubblova klasifikacija, osnovne lastnosti, lestvica razdalj, določanje mase galaksij, temna snov, sodobni pregledi galaksij, izsevna funkcija galaksij, nastanek in razvoj, vpliv okolja, Lyman alfa gozd, hitrost nastajanja zvezd.

  3. Aktivne galaksije: energije, vrste, enotni model z masivno črno luknjo.

  4. Prostorska porazdelitev galaksij: Lokalna skupina, jate galaksij, merjenje mase jat, temna snov, struktura vesolja na velikih skalah.

  5. Kozmologija: zgodovina, opazovalni dokazi za prapok, uvod v prapok, prvinska nukleosinteza in prasevanje.

  6. Kozmološko načelo, Hubblov zakon, kozmološki rdeči premik, Friedmanova enačba, kozmološki modeli.

  7. Merjenje kozmoloških parametrov, pospešeno širjenje vesolja, odprta vprašanja kozmologije.

  Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili pojme in koncepte:

 • poznavanje osnovnih komponent in dinamike naše galaksije;

 • poznavanje evolucije in klasifikacije galaksij;

 • poznavanje osnov kozmoloških modelov

 • Temeljna literatura in viri

  1. Binney & Merrifield, Galactic Astronomy, Princeton University Press, 1998.

  2. Jones & Lambourne: An Introduction to Galaxies and Cosmology, The Open University, Cambridge University Press, 2004.

  3. Longair: Galaxy Formation, Springer, 2008.

  4. Ryden, Introduction to Cosmology, Addison-Wesley, 2002.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Dr. Gabrijela Zaharijas je docentka za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Izbrane objave: http://inspirehep.net/search?ln=en&p=a+zaharijas&of=hb&action_search=Search&sf=earliestdate&so=d):

  1. Ajello et al. (with G. Zaharijas), “The Origin of the Extragalactic Gamma-Ray Background and Implications for Dark-Matter Annihilation”, Astrophysical Journal Letters, 27, 800 (2015).

  2. Petrovic et al. (with G. Zaharijas), “Millisecond pulsars and the Galactic Center gamma-ray excess: the importance of luminosity function and secondary emission”, JCAP 1502 (2015) 02, 023.

  3. Fermi-LAT collaboration (with G. Zaharijas), “The Spectrum and Morphology of the Fermi Bubbles”, Astrophysical Journal (2014).

  4. Petrovic et al. (with G. Zaharijas), “Galactic Center gamma-ray “excess” from an active past of the Galactic Centre? “, JCAP 1410 (2014) 10, 052.

  5. Cirelli et al. (with G. Zaharijas), “Bremsstrahlung gamma rays from light Dark Matter”, JCAP 1311 (2013) 035.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF15

  Letnik: 2

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: izbirni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, računske vaje