Fakulteta za naravoslovje

Kvantna mehanika

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 1FAF17

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet