Fakulteta za naravoslovje

Diplomski seminar

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

 • študent je sposoben samostojnega pregleda znanstvene literature in priprave strukturirane pisne in ustne predstavitve določene tematike.

 • Študent je sposoben uporabe znanja, pridobljenega med študijem.

  Študent je sposoben:

 • izbrati relevantno literaturo za predstavitev danega problema,

 • samostojnega pregleda znanstvene literature in priprave strukturirane pisne in ustne predstavitve določene tematike,

 • razumeti predstavljeno raziskovalno tematiko ter začeti z nadzorovanim raziskovalnim delom na tem področju.

 • Vsebina

  Diplomski seminar s področja fizike ali astrofizike. Temo določi nosilec predmeta ali drug mentor, ki ga študent lahko izbere v dogovoru z nosilcem.

  Predvideni študijski rezultati

  Študent je sposoben:

 • izbrati relevanto literaturo za dan problem,

 • varno uporabljati raziskovalno opremo in se zaveda nevarnosti v laboratoriju,

 • kritično presoditi statistične značilnosti podatkov in uporabiti teoretske modele za njihovo interpretacijo.

 • Temeljna literatura in viri

  Literaturo izbere študent v dogovoru z nosilecem predmeta oziroma mentorjem glede na temo seminarja.

  Načini ocenjevanja

  ocena pisnega seminarja in ocena ustne predstavitve

  Reference nosilca

  Dr. Artem Badasyan je docent za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Izbrane reference:

  1. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., GIACOMETTI, Achille, PODGORNIK, Rudolf, PARSEGIAN, Vozken Adrian, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir. Unified description of solvent effects in the helix-coil transition. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2014, vol. 89, iss. 2, str. 022723-1-022723-10, graf. prikazi. http://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.89.022723. [COBISS.SI-ID 2645348].

  2. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., GIACOMETTI, Achille, PODGORNIK, Rudolf, PARSEGIAN, Vozken Adrian, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir. Osmotic pressure induced coupling between cooperativity and stability of a helix-coil transition. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2012, vol. 109, iss. 6, str. 068101-1-068101-5. http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.109.068101. [COBISS.SI-ID 2453860].

  3. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., GIACOMETTI, Achille, BENIGHT, A. S., MOROZOV, Vladimir. Competition for hydrogen-bond formation in the helix-coil transition and protein folding. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2011, vol. 83, no. 5, str. 051903-1-051903-9, doi: 10.1103/PhysRevE.83.051903. [COBISS.SI-ID 25488423].

  4. BADASYAN, Artem, GIACOMETTI, Achille, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir, BENIGHT, A. S. Microscopic formulation of the Zimm-Bragg model for the helix-coil transition. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2010, vol. 81, no. 2, str. 021921-1-021921-8, doi: 10.1103/PhysRevE.81.021921. [COBISS.SI-ID 26172455].

  5. MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., TODD, Brian A., BADASYAN, Artem, MKRTCHYAN, Anna V., MOZOROV, Vladimir F., PARSEGIAN, Vozken Adrian. DNA stretching and multivalent-cation-induced condensation. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2009, vol. 80, no. 3, str. 031915-1-031915-9, doi: 10.1103/PhysRevE.80.031915. [COBISS.SI-ID 26173991].

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF29

  Letnik: 3

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 12

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  osebna interakcija z nosilcem predmeta oziroma z mentorjem.