Magisterski program Fizika in astrofizika

Fizika in astrofizika II. stopnje

Magistrski študijski program druge stopnje »Fizika in astrofizika« nadgrajuje Univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« ter nudi široko teoretsko in eksperimentalno osnovo za nadaljevanje študija ali zaposlitev na kateremkoli področju fizike.

Študijski program: Fizika in astrofizika II. stopnja
Študijsko področje: Vede o neživi naravi
Šifra programa: 2FAF
Stopnja programa: 2. stopnja magistrski
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naziv: magister/ magistrica fizike
Okrajšava naziva: mag. fiz.
Zaključni izpit: ne
Dekanja: prof. dr. Sandra Gardonio
Direktorica programa: prof. dr. Sandra Gardonio
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Magistrski študijski program »Fizika in astrofizika« se izvaja v dveh modulih, astrofizika in fizika trdne snovi. Oba modula sta raziskovalno usmerjena in ponujata posebne teme na posameznih področjih. Študenti so tesno vključeni v raziskovalne dejavnosti laboratorijev in centrov Univerze v Novi Gorici ter njenih partnerskih institucij. Primer aktualnih mednarodnih poskusov in sodelovanja Centra za astrofiziko in Kozmologija z partnerskimi institucijami lahko najdete tukaj, medtem ko je top 10 člankov, ki so jih znanstveniki iz Fakultete za naravoslovje objavili v zadnjem letu na voljo tukaj
Raziskava uvaja state-of-the-art znanosti in vrhunske tehnologije in tako program ponuja svetovno konkurenčnost njenih diplomantov in si prizadeva za njihovo poklicno ali akademsko kariero.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

  • splošne kompetence, ki jih ponuja program prve stopnje;
  • sposobnost abstrakcije in analize problemov;
  • samostojno projektno delo;
  • sposobnost dela v mednarodnih raziskovalnih skupinah;
  • sposobnost prenosa znanj v prakso.

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom:

  • Predmetno-specifične kompetence, ki jih ponuja program prve stopnje;
  • poglobljeno poznavanje področja astrofizike

Predmetnik

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Izbrana poglavja iz višje matematike 90 9
Raziskovalno delo I 275 9
Usmerjeno izbirni predmeti Ure ECTS
Astrofizika 90 9
Fizika faznih prehodov 90 9
Fizika površin 90 9
Kozmologija 60 9
Napredna fizika trdne snovi 90 9
Pospeševanje in transport nabitih delcev 60 6
Rentgenske spektroskopije 45 6
Teorija relativnosti 90 9
Visoko energijska astrofizika 60 9

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Magistrsko delo 540 18
Raziskovalno delo II 305 12
Usmerjeno izbirni predmeti Ure ECTS
Astronomski objekti v različnih valovnih dolžinah 90 9
Eksperimentalne metode in detektorji v astrofiziki visokih energij 60 9
Fizika polprevodnikov in polprevodniških sestavnih delov 60 6
Fizika temne snovi 60 6
Funkcionalni materiali 60 6
Izbrana poglavja iz astrofizike in astrofizike osnovnih delcev 60 6
Magnetizem in superprevodnost 60 6
Napredne numerične metode 60 9
Višja kvantna mehanika 60 6