Magisterski program Fizika in astrofizika

Visoko energijska astrofizika

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2FAF05

Letnik: 1

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 40 ur
  • Vaje: 20 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet