Magisterski program Fizika in astrofizika

Kozmologija

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

1. Standardna kozmologija

 • homogenost in izotropija

 • pospešeno razširjanje vesolja

 • model Friedman-Robertson-Walker: razdalja, starost, razvoj porazdelitev gostote, horizont

 • termalna zgodovina: ostanki velikega poka, nukleosinteza, ločitev kozmičnega mikrovalovnega ozadja od delcev

  2. Infacija

 • motivacija in začetni pogoji

 • matematične osnove

 • tvorba perturbacij v porazdelitvi gostote

  3. Evolucija fluktuacij

 • teorija linearnih perturbacij: naraščanje fluktuacij v odbobjih prevlade sevanja in snovi

 • temna snov, barioni, fotoni, prenosna funkcija

 • statistika: korelacijske funkcije, momenti, spektralna porazdelitev energije

 • osnove kozmičnega mikrovalovnega ozadja: primarne anizotropije, temna energija

  4. Strukture velikih razsežnosti: skupki galaksij in njihove porazdelitve

 • Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili koncepte sodobne kozmologije, kot so:

 • termalna zgodovina vesolja

 • kozmično mikrovalovno ozadje

 • temna snov

 • Temeljna literatura in viri

  1. E.W. Kolb & M.S. Turner, The Early Universe, Addison Wesley, 1990.

  2. S. Dodelson, Modern Cosmology, Academic Press, 2003.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Doc. dr. Gabrijela Zaharijas je docentka na področju astrofizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Izbrane objave: http://inspirehep.net/search?ln=en&p=a+zaharijas&of=hb&action_search=Search&sf=earliestdate&so=d):

  1. Ajello et al. (with G. Zaharijas), “The Origin of the Extragalactic Gamma-Ray Background and Implications for Dark-Matter Annihilation”, Astrophysical Journal Letters, 27, 800 (2015).

  2. Petrovic et al. (with G. Zaharijas), “Millisecond pulsars and the Galactic Center gamma-ray excess: the importance of luminosity function and secondary emission”, JCAP 1502 (2015) 02, 023.

  3. Fermi-LAT collaboration (with G. Zaharijas), “The Spectrum and Morphology of the Fermi Bubbles”, Astrophysical Journal (2014).

  4. Petrovic et al. (with G. Zaharijas), “Galactic Center gamma-ray “excess” from an active past of the Galactic Centre? “, JCAP 1410 (2014) 10, 052.

  5. Cirelli et al. (with G. Zaharijas), “Bremsstrahlung gamma rays from light Dark Matter”, JCAP 1311 (2013) 035.

  Univerzitetna koda predmeta: 2FAF06

  Letnik: 1

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 9

  Obseg:

  • Predavanja: 40 ur
  • Vaje: 20 ur

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, računske vaje