Magisterski program Fizika in astrofizika

Pospeševanje in transport nabitih delcev

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti bodo spoznali delovanje, fizikalno podlago in uporabo pospeševalnikov nabitih delcev, ki se uporabljajo v eksperimentalni fiziki osnovnih delcev, raziskovanju materialov, medicini in drugje. Spoznali bodo tudi osnovne mehanizme pospeševanja v astrofizikalnih izvorih.

Vsebina

1. Uvod, zgodovinski pregled laboratorijskih pospeševalnikov

 • Linearni pospeševalniki

 • Krožni pospeševalniki

  2. Nabiti delci v elektro-magnetnem polju

 • Linearizirane enačbe gibanja

 • Periodični sistemi zbiranja žarka

 • Pospeševanje paketov nabitih delcev

 • Sinhrotronsko sevanje

 • Parametri žarka nabitih delcev in njegov življenjski čas

 • Kolektivni pojavi

  3. Pospeševanje delcev v astrofizikalnih izvorih

 • Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili pojme in koncepte:

 • razumevanje osnov zgradbe in delovanja pospeševalnikov nabitih delcev in z njimi povezanih izvorov svetlobe;

 • spoznavanje področij njihove uporabe.

 • Temeljna literatura in viri

  1. H. Wiedemann, Particle Accelerator Physics, Springer (2007).

  2. K. Wille, The physics of particle accelerators: An Introduction, Oxford University Press (2001).

  3. H. Wiedemann, Particle Accelerator Physics II, Springer (1995).

  4. M. S. Longair, High Energy Astrophysics, Cambridge University Press, 3 edition (2011).

  Načini ocenjevanja

  Seminarska naloga, predstavitev

  Reference nosilca

  Prof. dr. Samo Stanič je redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. Belle Collaboration, LIN, S.-W., BITENC, Urban, BRAČKO, Marko, FRATINA, Saša, GOLOB, Boštjan, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, STANIČ, Samo, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže, et al. Difference in direct charge-parity violation between charged and neutral B meson decays. Nature, ISSN 0028-0836. [Print ed.], 2008, vol. 452, str. 332-335. [COBISS.SI-ID 21553703]

  2. Belle Collaboration, ABE, R., STANIČ, Samo, ŽONTAR, Dejan, et al. Observation of large CP violation in the neutral B meson system. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2001, vol. 87, str. 091802-1-091802-7. [COBISS.SI-ID 16648231]

  3. STANIČ, Samo, ŽONTAR, Dejan, et al. Radiation monitoring in Mrad range using radiation-sensing field-effect transistors. Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated equipment, ISSN 0168-9002. [Print ed.], 2005, vol. 545, str. 252-260. [COBISS.SI-ID 19097895]

  4. AUGER Collaboration, ABREU, P., CREUSOT, Alexandre, FILIPČIČ, Andrej, PAUL, Thomas, STANIČ, Samo, VEBERIČ, Darko, ZAVRTANIK, Danilo, ZAVRTANIK, Marko, et al. Measurement of the proton-air cross section at [sqare root] s = 57 TeV with the Pierre Auger Observatory. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2012, vol. 109, no. 6, str. 062002-1-062002-9, doi: 10.1103/PhysRevLett.109.062002. [COBISS.SI-ID 2468347]

  5. GAO, Fei, STANIČ, Samo, BERGANT, Klemen, BOLTE, Tanja, COREN, Franco, HE, Tingyao, HRABAR, Andrej, JERMAN, Jure, MLADENOVIČ, Ana, TURŠIČ, Janja, VEBERIČ, Darko, IRŠIČ ŽIBERT, Mateja. Monitoring presence and streaming patterns of Icelandic volcanic ash during its arrival to Slovenia. Biogeosciences, ISSN 1726-4170, 2011, vol. 8, no. 8, str. 2351-2363, doi: 10.5194/bg-8-2351-2011. [COBISS.SI-ID 1977339]

  Univerzitetna koda predmeta: 2FAF07

  Letnik: 1

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Seminar: 30 ur

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, študentske predstavitve, skupinsko delo