Magisterski program Fizika in astrofizika

Raziskovalno delo II

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Cilji in kompetence

 • vzgoja samostojnega raziskovalnega dela

 • kritično presojanje znanstvene literature

 • kritično vrednotenje pridobljenih podatkov

 • sintetična uporaba pridobljenega znanja iz predmetov

 • Vsebina

  Predmet Raziskovalno delo II je je namenjeno raziskavam povezanim z določeno magistrsko temo pod vodstvom v naprej določenega mentorja. V okviru predmeta se študent spozna z vsemi podrobnostmi raziskovalnega dela v okviru svoje teme in izvede potrebne meritve.

  Predvideni študijski rezultati

 • usposobljenost za varno delo v laboratoriju;

 • pridobitev etičnih načel v znanstvenem; poročanju

 • sposobnost pisanja znanstvenih poročil.

 • Temeljna literatura in viri

  Definirana glede na raziskovalno področje, v dogovoru z mentorjem.

  Načini ocenjevanja

  Opisna ocena mentorja o uspešnosti raziskovalnega dela.

  Reference nosilca

  Doc. dr. Saim Emin je docent za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. EMIN, Saim, DE RESPINIS, M., FANETTI, Mattia, SMITH, W., VALANT, Matjaž, DAM, Bernard. A simple route for preparation of textured WO[sub]3 thin films from colloidal W nanoparticles and their photoelectrochemical water splitting properties. Applied catalysis. B, Environmental, ISSN 0926-3373. [Print ed.], 2015, vol. 166/167, str. 406-412, ilustr., doi: 10.1016/j.apcatb.2014.11.053. [COBISS.SI-ID 3680763]

  2. MAVRIČ, Tina, EMIN, Saim, VALANT, Matjaž, PENG, Wenqin, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. The role of polyvinylpyrrolidone in hydrothermally synthesized Ag/ZnO nanocomposites and their photocatalytic activities. Journal of nanoscience and nanotechnology, ISSN 1533-4880, 2015, vol. 15, iss. 9, str. 6541-6549, ilustr., doi: 10.1166/jnn.2015.10868. [COBISS.SI-ID 4047867]

  3. EMIN, Saim, ABDI, Fatwa F. Abdi, FANETTI, Mattia, PENG, Wei, SMITH, W., SIVULA, K., DAM, Bernard, VALANT, Matjaž. A novel approach for the preparation of textured CuO thin films from electrodeposited CuCl and CuBr. Journal of electroanalytical chemistry, ISSN 1572-6657, 2014, vol. 717-718, str. 243-249, doi: 10.1016/j.jelechem.2014.01.038. [COBISS.SI-ID 3243515]

  4. EMIN, Saim, FANETTI, Mattia, ABDI, Fatwa F. Abdi, LISJAK, Darja, VALANT, Matjaž, KROL, R. van de, DAM, Bernard. Photoelectrochemical properties of cadmium chalcogenide-sensitized textured porous zinc oxide plate electrodes. ACS applied materials & interfaces, ISSN 1944-8244. [Print ed.], 2013, vol. 5, iss. 3, str. 1113-1121, doi: 10.1021/am3027986. [COBISS.SI-ID 2740219]

  5. EMIN, Saim, LISJAK, Darja, PITCHER, Michael W., VALANT, Matjaž. Structural and morphological transformations of textural porous zinc sulfide microspheres. Microporous and mesoporous materials, ISSN 1387-1811, jan. 2013, vol. 165, str. 185-192. [COBISS.SI-ID 2533883]

  Univerzitetna koda predmeta: 2FAF12

  Letnik: 2

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 12

  Obseg:

  • Vaje: 270 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleškil

  Metode poučevanja in učenja:
  raziskovalno delo pod vodstvom mentorja.