Magisterski program Fizika in astrofizika

Magistrsko delo

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Cilji in kompetence

 • Zaključna faza študija, ki zaokroži lik magistranta.

 • Študent predstavi v ustni in pisni obliki rezultate raziskovalnega dela.

 • Študent pokaže, da zna samostojno izvesti dano raziskovalno nalogo in jo predstaviti strokovni javnosti ob upoštevanju etičnih načel znanstvenega dela.

 • Vsebina

  Magistrsko delo s področja fizike. Tema se izbere v dogovoru z mentorjem ob predhodni potrditvi senata fakultete. Magistrsko delo je praviloma pripravljeno v angleškem jeziku.

  Predvideni študijski rezultati

  Študent je sposoben:

 • samostojne razčlenitve znanstvenega problema v posamezne obvladljive enote;

 • določiti pomembne elemente pisnega dela;

 • natančno opisati in razložiti rezultate raziskovalnega dela;

 • jasno predstaviti probleme in rešitve v skupini;

 • kritično ovrednotiti pridobljene rezultate in pridobljeno literaturo.

 • Temeljna literatura in viri

  Literatura, povezana s temo magistrske naloge.

  Načini ocenjevanja

  Ocena magistrskega dela in zagovora pred komisijo, ki jo sestavlja mentor, predsednik študijske komisije in en član. Ocenjuje se z »opravil«, »ni opravil«.

  Reference nosilca

  Doc. dr. Artem Badasyan je docent za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Izbrane publikacije:

  1. BADASYAN, Artem, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., PODGORNIK, Rudolf, PARSEGIAN, Vozken Adrian. Solvent effects in the helix-coil transition model can explain the unusual biophysics of intrinsically disordered proteins. The Journal of chemical physics, ISSN 0021-9606, 2015, vol. 143, iss. 1, str. 014102-1-014102-7, graf. prikazi. http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/143/1/10.1063/1.4923292. [COBISS.SI-ID 2826852]

  2. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., GIACOMETTI, Achille, PODGORNIK, Rudolf, PARSEGIAN, Vozken Adrian, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir. Unified description of solvent effects in the helix-coil transition. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2014, vol. 89, iss. 2, str. 022723-1-022723-10, graf. prikazi. http://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.89.022723. [COBISS.SI-ID 2645348]

  3. BADASYAN, Artem, GIACOMETTI, Achille, PODGORNIK, Rudolf, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir. Helix-coil transition in terms of Potts-like spins. The European physical journal. E, Soft matter, ISSN 1292-8941, 2013, issue 5, art.no. 46, 9 str. http://link.springer.com/content/pdf/10.1140%2Fepje%2Fi2013-13046-7.pdf. [COBISS.SI-ID 2556260]

  4. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., GIACOMETTI, Achille, PODGORNIK, Rudolf, PARSEGIAN, Vozken Adrian, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir. Osmotic pressure induced coupling between cooperativity and stability of a helix-coil transition. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2012, vol. 109, iss. 6, str. 068101-1-068101-5. http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.109.068101. [COBISS.SI-ID 2453860]

  5. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., GIACOMETTI, Achille, BENIGHT, A. S., MOROZOV, Vladimir. Competition for hydrogen-bond formation in the helix-coil transition and protein folding. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2011, vol. 83, no. 5, str. 051903-1-051903-9, doi: 10.1103/PhysRevE.83.051903. [COBISS.SI-ID 25488423]

  Univerzitetna koda predmeta: 2FAF13

  Letnik: 2

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 18

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  osebna interakcija z mentorjem.