Magisterski program Fizika in astrofizika

Magistrsko delo

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika II. stopnja

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2FAF13

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 18

Obseg:

  • Samostojno delo: 540 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet