Fakulteta za naravoslovje

Difrakcijske metode karakterizacije

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2ZMA06

Letnik: 1

Semester: 2

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 20 ur
  • Vaje: 5 ur
  • Seminar: 15 ur

Vrsta predmeta: obvezni