Fakulteta za naravoslovje

UV in IR spektroskopije

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Vsebina

Univerzitetna koda predmeta: 2ZMA04

Letnik: 1

Semester: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 12

Obseg:

  • Predavanja: 20 ur
  • Vaje: 10 ur

Vrsta predmeta: obvezni